Úvod Akademie

Zaslat známému

Tenisová akademie

 • Tenisová akademie je určena pro děti od 5 let (mladší pouze po konzultaci). 
 • Cílem akademie je vést děti k harmonickému tělesnému vývoji, zlepšení fyzické kondice a být alternativou kvalitně a hlavně aktivně stráveného volného času. 
 • Nejvyšším cílem je však děti nadchnout pro tenis, jako celoživotní zábavu. 
 • Všichni členové akademie si mohou vybrat, zda se chtějí  věnovat tenisu naplno - hrát závodně, nebo mít tenis jako jeden z koníčků a učit se ho "pouze"pro radost. 
 • Děti vedené k závodnímu tenisu se mohou pochlubit výbornými výsledky:
 • Rok 2024 je v naší téměř dvacetileté historii zcela nejúspěšnější: mladší žákyně Kristýnka Nikodymová vyhrála mistrovství ČR a je na 2.místě v celostátním žebříčku
 • Kristýna Čepková vyhrála krajský přebor starších žákyň a Viktorie Šimková vyhrála krajský přebor mladších žákyň
 • Další hráči se pohybují na špici krajských žebříčků :
 • Dospělí: Martin Šiler 14. místo
 • Starší žactvo: Matyáš Homola 7.místo
 • Naší snahou je naučit děti:​
  • technicky správné údery (prevence zranění) 
  • samostatně vést tenisový zápas 
  • tenisové počítání 
  • tenisovou etiketu 
 • Pro další rozvoj dětí organizujeme prázdninové tenisové kempy. 
 • Náš klub se snaží podporovat závodní hráče v jejich snažení. Podpora závodních hráčů spočívá především v organizování turnajů a možnosti využívání kurtů za snížený poplatek. 

Věříme, že pod vedením našich trenérů se děti budou stále zlepšovat a s tenisem prožijí spoustu hezkých chvil.

 

 

 

Organizační pravidla a ceník akademie Wilson tenis centrum z.s.
 

1) Akademie je pro hráče od 5 let a probíhá od 1.9. do 30.6. Hraje se za každého počasí - v případě nepříznivých podmínek je trénink v hale.

2) Ze členských příspěvků jsou vyjmuty celostátní prázdniny dle vyhlášky ministerstva školství a státní svátky. Během těchto prázdnin a svátků je možno hrát ve skupinách i individuálně po předchozí domluvě, případně čerpat náhrady za omluvené hodiny.

3) Během první poloviny září proběhne rozdělení do skupin od 1 po 5 hráčů, přičemž určujícími kritérii budou tenisová úroveň a časové možnosti hráčů, lze přihlédnout i k přáním rodičů. Tyto skupiny jsou pak pevně dané a tím je určena i cena akademie pro jednotlivé hráče.

4) Pokud proběhne trénink skupiny bez účasti některého člena, který se včas omluví (do 17 hod. předchozího dne) pak mu náleží nárok na náhradu. Náhradu může čerpat v jiné skupině po dohodě s Mgr. Romanem Šimkem.

5) Pokud se včas omluví celá skupina, je možno vyjednat náhradní termín tréninku celé skupiny.

6) Pozdní omluvou zaniká nárok na náhradu.

7)  Za účast v akademii se platí předem ve dvou splátkách (v září a v únoru).

8) Akademii, kempy i ostatní tenisové aktivity navštěvují pouze zdravotně způsobilé děti,

schopné bez problémů zvládnout trénink, případné zdravotní omezení je nutno nahlásit.   

9) Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem komunikace s Vámi a nejsou poskytovány dalším osobám. Zpracovávány jsou tyto údaje :

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní spojení a emailovou adresu. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na nezbytně nutnou dobu Vašeho členství v akademii. 

Jakékoli další údaje jsou vyžadovány pouze pro závodní hráče a jsou zpracovávány Českým tenisovým svazem

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému klubu. 

Člen akademie bere na vědomí, že má právo: • mít přístup ke svým Osobním údajům (čl. 15 GDPR), • požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR), • na výmaz svých Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR, • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR, • na přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR, • podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u dozorového úřadu. 

Fotografie dětí jsou pořizovány pouze během výuky tenisu a jsou používány výhradně k prezentaci našeho klubu. V případě nesouhlasu rodičů budou okamžitě odstraněny.

10) Uhrazení členského (500,-Kč) a oddílového příspěvku-platí se dohromady, je chápáno jako vyjádření souhlasu s pravidly akademie. Po uhrazení Vám náleží členské výhody - viz ceník.

11) Přítomnost rodiče na rodiče přímo na tréninku, je možná pouze ve vyjímečných případech a po dohodě s trenérem.

 

 


 

 

Zimní sezóna

1. 10. - 30. 4. 

Počet hráčů na jednom kurtu s trenérem Cena za 1 hodinu pro jednoho kráče
1 1170 ,- Kč
2 620 ,- Kč
3 430 ,- Kč
minitenis dle počtu dětí  na minikurtu

Letní sezóna

1. 5. - 30. 9. 

Počet hráčů na jednom kurtu s trenérem Cena za 1 hodinu pro jednoho kráče
1 895 ,- Kč
2 465 ,- Kč
3 325 ,- Kč
minitenis dle počtu dětí na mini kurtu

Prázdniny, svátky, víkendy apod.

Zima v hale 1100,- Kč
Léto v hale 990 ,- Kč
Léto venku  koberec/antuka+decoturf 760 ,- / 780,- Kč

 

 

Dětem, které reprezentují náš klub poskytujeme tyto výhody:

 • zdarma hraní mistrovských utkání i možnost přeložení do haly
 • zdarma jednotné reprezentační tričko na soutěž družstev
 • zdarma veškerý servis s přihlašováním na turnaje
 • přednostní přijímání na turnaje pořádané klubem a 50 % sleva z turnajového poplatku

 • LAST MINUTE  ČLENSKÉ SLEVY (hra člen+člen)  - rezervace na recepci méně než 45 min. před hraním:         
 • 40% ve všední den do 20:00                                                                                                                       
 • 25% o víkendu a svátcích - po konzultaci s recepcí                                                                                                    
 • 25%  na hraní s rodiči      
 • Slevy na halu se v letní sezóně neposkytují                                                                             

 

Telefonická rezervace +420 603 797 269

Kde nás najdete